Konkurs wiedzy o Bielsku - Białej 2021 - wyniki

Julia r tytuoweNasze małe ojczyzny stanowią rdzeń codzienności, a tak często ich nie doceniamy. Spacerując ulicami miasta nie podnosimy wzroku aby podziwiać historyczne kamienice, nie zauważamy eleganckich rozwiązań architektonicznych i wkładu minionych pokoleń w budowę tkanki miejskiej, w której żyjemy. Tym ważniejsze staje się zatem zachęcanie młodzieży do poznawania i żywego eksplorowania dziejów Bielska – Białej, a mamy w naszej szkole pewne tradycje w tym zakresie.

Uczennica klasy 1d Julia Rączka wywalczyła piąte miejsce w finale konkursu wiedzy o historii naszego miasta organizowanego przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Bielska - Białej. Uroczystość rozdania dyplomów i nagród odbyła się w Ratuszu w środę 3 listopada. Spotkanie finalistów, ich opiekunów i organizatorów konkursu zostało uświetnione obecnością włodarzy miasta.

Gratulujemy sukcesu zdolnej uczennicy, Jej rodzicom oraz opiekunowi merytorycznemu. 

 

Julia R nr 1 Julia r nr 2