Rada Rodziców

KONTO RADY RODZICÓW:

 

Rada Rodziców
III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Warszawy 20

 27 1020 1390 0000 6602 0492 9602