O projekcie

logo1

logo2

ERASMUS + - PARTNERSTWA STRATEGICZNE - EDUKACJA SZKOLNA

                                                 AKCJA KA 2

                               COUNSELLING AT SCHOOLS 2018 - 2020

W ubiegłym roku szkolnym nasz Zespół Szkół nawiązał współpracę z trzema szkołami z zagranicy ( z Bułgarii, Rumunii i Turcji), aby wspólnie zastanowić się, jak wesprzeć uczniów w wyborze kariery zawodowej i pomóc im w rozwoju osobistym. W wyniku wspólnej pracy powstał projekt COUNSELLING AT SCHOOLS ( Doradztwo w szkole ), który przedłożyliśmy w konkursie wniosków w programie ERASMUS + Partnerstwa Strategiczne Szkół. W sierpniu 2018 otrzymaliśmy pozytywną oceną i wsparcie finansowe na realizację założeń przedstawionych w projekcie.Będzie on realizowany w latach 2018 2020.

W projekcie biorą udział :CagalogluAnadoluLisesi, Istambuł, TURCJA

                                         Liceul Tehnologic "PetruRares" Barlad, RUMUNIA

                                         Srednouchiliste "HristoBotev" Kubrat, BUŁGARIA

                                         ZSO im. S. Żeromskiego Bielsko Biała, POLSKA

   Celem projektu jest skoncentrowanie się na doradztwie zawodowym i innymi formami pomocy, jakie szkoła średnia może zaoferować swoim uczniom, aby ułatwić im wejście w dorosłe życie. Ponad połowa naszych wspólnych zajęć będzie dotyczyć orientacji zawodowej.

Zastanowimy się nad planowaniem kariery zawodowej, przeprowadzimy testy osobowości i predyspozycji zawodowych. Odwiedzimy szkoły wyższe, zakłady pracy oraz firmy nieprodukcyjne. Nauczymy się, jak ubiegać się o pracę i napisać CV, które zainteresuje potencjalnych pracodawców.

   Drugim tematem, na którym koncentruje się projekt jest rozwój osobisty. Chcemy nauczyć naszych uczniów pewnych umiejętności, które nie są ujęte w programie nauczania na poziomie szkoły średniej. Planujemy kursy szybkiego czytania, technik zapamiętywania, efektywnego zarządzania czasem czy pracy w zespole. Aby dobrze zrealizować ten temat, skorzystamy z pomocy ekspertów, doradców zawodowych i psychologów.

   Zdajemy sobie sprawę z problemów, którym muszą stawić czoła nasi uczniowie - stres, brak pewności siebie, przemoc w środowisku szkolnym i w rodzinie, oczekiwania rodziców

i presja rówieśnicza czy uzależnienia. Naszym celem jest pomoc w uzmysłowieniu sobie problemu oraz wskazanie, gdzie można uzyskać wsparcie i pomoc.

   Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Magdalena Piecha. W realizacji projektu udział biorą p. Agnieszka Bil i p. Katarzyna Matuszek.

   2 grudnia 2018 siedmioro uczniów i trzech nauczycieli naszego liceum udaje się do Turcji na pierwszą wizytę w ramach realizacji projektu. W kwietniu 2019 przewidziano zajęcia w Rumunii. W październiku 2019 będziemy gościli uczniów i nauczycieli szkół partnerskich w naszym liceum. Ostatnią wizytę, w kwietniu 2020 złożymy w Bułgarii.