Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

 

 

SEMESTR I

4.09.2023 -

12.01.2024

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

4.09.2023

2.

Święto Komisji Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia kl.1 SP.

13.10.2023

3.

Dzień Patrona Szkoły i ślubowanie klas pierwszych LO.

16.10.2023

4.

Narodowe Święto Niepodległości.

10.11.2023

5.

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych.

14.12.2023

6.

Ostateczny termin oddania sprawdzianów pisemnych.

15.12.2023

7.

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12.2023 -31.12.2023

8.

Ostateczny termin wystawiania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. Zagrożenia do 29 listopada. na miesiąc przed końcem semestru.

8.01.2024

9.

Konferencja klasyfikacyjna SP i LO.

9.01.2024

10.

Konferencja plenarna RP.

9.01.2024

11.

Ferie Zimowe.

29.01. -11.02.2024

 

SEMESTR II : KLASY SP oraz I, II i III LO.

SEMESTR II : KLASA IV LO.

15.01.2024 -

21.06.2024

15.01.2024 -

26.04.2024

12.

Festiwal nauki.

21.03.2024

13

Wiosenna przerwa świąteczna.

28.03.-2.04.2024

14

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w kl. IV LO.

3.04.2024

15

Ostateczny termin oddania sprawdzonych prac pisemnych w kl. IV LO.

4.04.2024

16

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w kl. IV LO.

18.04.2024

17

Konferencja klasyfikacyjna kl. IV LO.

23.04.2024

18

Zakończenie roku w klasach IV LO.

26.04.2024

19

Egzamin maturalny.

7.05-24.05.2024

20

Egzamin ósmoklasisty.

14.05-16.05.2024

21

Dzień Sportu w SP.

3.06.2024

22

Dzień Sportu w LO.

04.06.2024

23

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w SP oraz kl. I, II i III LO.

29.05.2024

24

Ostateczny termin oddania prac pisemnych.

3.06.2024

25

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych.

17.06.2024

26

Konferencja klasyfikacyjna RP.

18.06.2024

27

Konferencja plenarna RP.

20.06.2024

28

Zakończenie roku dla klasy 8.

20.06.2024

29

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21.06.2024

30

Ferie letnie.

24.06-1.09.2024

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 1. 01.11. 2023    - Wszystkich Świętych.
 2. 01.05.2024     - Święto Pracy
 3. 03.05.2024      -Święto Konstytucji 3 Maja
 4. 30.05.2024     - Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. styczeń 2024   - matura próbna                                                         -uczniowie LO
 2. 02.05.2024      - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej                   -uczniowie ZSO
 3. 07.05.2024      - egzamin maturalny (j.polski)                                     -uczniowie LO
 4. 08.05.2024      - egzamin maturalny (matematyka)                             -uczniowie ZSO
 5. 09.05.2024      - egzamin maturalny (język angielski)                        -uczniowie ZSO
 6. 13.05.2024      - egzamin maturalny (j.angielski- poziom rozsrz. i dj.)-uczniowie ZSO
 7. 14.05.2024     - egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty             -uczniowie ZSO
 8. 15.05.2024     - egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty            -uczniowie ZSO
 9. 16.05.2024     - egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty              -uczniowie ZSO
 10. 31.05.2024     - piątek po Bożym Ciele                                            -uczniowie ZSO

 Terminy zebrań z rodzicami:

 • 12.09.2023   godz. 17:00 wychowawcy
 • 05.12.2023     godz.17:00 wychowawcy i uczący - SP i LO
 • 19.03.2024   wychowawcy i uczący w klasach maturalnych, wychowawcy pozostałych klas (konsultacje)
 • 21.05.2024   wychowawcy i uczący - SP i LO

Konsultacje i zebrania mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju i rekomendacji przekazywanych przez MEN i GIS.