Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

SEMESTR I

01.09.2020 -

08.01.2021

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2020

2.

Święto Komisji Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia kl.1 SP

13.10.2020

3.

Narodowe święto Niepodległości

11.11.2020

4.

Dzień Patrona Szkoły i ślubowanie klas 1LO

20.11.2020

5.

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych

08.12.2020

6.

Ostateczny termin oddania sprawdzianów pisemnych

15.12.2020

7.

Ostateczny termin wystawiania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

22.12.2020

8.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 -

31.12.2020

9.

Konferencja klasyfikacyjna SP i LO

07.01.2021

10.

Konferencja plenarna RP

07.01.2021

 

SEMESTR II : KLASY SP oraz I, II LO

SEMESTR II : KLASA III LO

11.01.2021 -

25.06.2021

11.01.2020 -

30.04.2021

11.

Ferie zimowe

01.02-14.02.2021

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04-6.04.2021

13.

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w kl. III LO

08.04.2021

14.

Ostateczny termin oddania sprawdzonych prac pisemnych w kl. III LO

15.04.2021

15.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w kl. III LO

22.04.2021

16.

Konferencja klasyfikacyjna kl. III LO

27.04.2021

17.

Zakończenie roku w klasach III LO

30.04.2021

18.

Egzamin maturalny

04.05-7.05.2021

19.

Egzamin ósmoklasisty

25.05-27.05.2021

20.

Dzień Sportu w SP

01.06.2021

21.

Dzień Sportu w LO

01.06.2021

22.

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w SP oraz kl. I, II LO

08.06.2021

23.

Ostateczny termin oddania prac pisemnych

14.06.2021

24.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

21.06.2021

25.

Konferencja klasyfikacyjna RP

22.06.2021

26.

Konferencja plenarna RP

24.06.2021

27.

Zakończenie roku dla klasy 8

25.06.2021

28.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2021

29.

Ferie letnie

26.06-31.08.2021

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 1. 11.11.2020     -Narodowe święto Niepodległości
 2. 06.01.2021     -Trzech Króli
 3. 03.05.2021     -Święto Konstytucji 3 Maja
 4. 03.06.2021     -Boże Ciało

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. 02.11.2020                                                                       -uczniowie LO
 2. 04.05.2021     -egzamin maturalny (j.polski)                       -uczniowie LO
 3. 05.05.2021     -egzamin maturalny (matematyka)               -uczniowie LO
 4. 06.05.2021     -egzamin maturalny (j.angielski „pp”)            -uczniowie ZSO
 5. 07.05.2021     -egzamin maturalny (j.angielski „pr”)            -uczniowie ZSO
 6. 25.05.2021     -egzamin ósmoklasisty                                 -uczniowie SP
 7. 26.05.2021     -egzamin ósmoklasisty                                 -uczniowie SP
 8. 27.05.2021     -egzamin ósmoklasisty                                 -uczniowie SP
 9. 4-5.01.2021                                                                     -uczniowie ZSO
 10. 11.01.2021      -próbna matura                                          -uczniowie LO
 11. 04.06.2021                                                                       -uczniowie ZSO

 

Terminy zebrań z rodzicami:

Terminy zebrań i konsultacji:

17.11.2020 godz.16:30 wychowawcy i uczący w klasach: SP – 1, 2, 3, 4, 5; LO – 1, 2/SP

17.11.2020 godz.17:00 wychowawcy i uczący w klasach: SP – 6,7,8; LO – 2/Gim, 3

23.03.2021 wychowawcy i uczący w klasach maturalnych, wychowawcy pozostałych klas (konsultacje)

18.05.2021 wychowawcy i uczący - SP i LO

Konsultacje i zebrania mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju i rekomendacji przekazywanych przez MEN i GIS.