DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/23, dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  (nie należy mylić z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności), w tym dla

  • uczniów słabowidzących
  • uczniów niesłyszących, uczniów słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz
  • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

Kwota dofinansowania w liceum - do 445 zł


Pomoc udzielana jest na wniosek

  • rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia,

  • nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych ucznia, przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski będą składane w szkole.


DOWODY ZAKUPU –
do złożenia razem z wnioskiem

W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym i zakupami podręczników, proszę mieć na uwadze, że w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon potwierdzający zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

UWAGA!
Jeśli nie posiadacie Państwo wymienionych dowodów zakupu, a na przykład już ich dokonano, wystarczające będzie złożenie oświadczenia na stosownym druku. Wzory takich oświadczeń oraz wniosku będą udostępnione w późniejszym terminie przez uprawnione organy. Obecnie nie ma też jeszcze terminu składania dokumentóww szkole. Poinformujemy Państwa o szczegółach po pojawieniu się tych informacji.

Zachęcamy jednak w przypadku planowania zakupów do zachowania faktury, rachunku bądź paragonu.

Fizyka lata, część 3

Fizyka lata; temperatura

Gala Przedsiębiorczości 2022

Gala Przedsiębiorczości 2022 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

23 czerwca 2022 roku zwyciężczyni Olimpiady Przedsiębiorczości Karolina Stasica wzięła udział w uroczystej Gali, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wydarzenie było uświetnione obecnością przedstawicieli Prezydenta RP, rektora Szkoły Głównej Handlowej dr hab. Piotra Wachowiaka, a także pracowników naukowych tej prestiżowej uczelni. Nasza uczennica wygłosiła krótkie przemówienie, odebrała również zasłużony laur zwycięstwa.

A mu jeszcze raz skłądamy gratulacje na ręce znakomitej Karoliny, Jej Rodziców i opiekuna merytorycznego uczennicy.

 

Dzień z Pasją

Dzień z Pasją ruszył...

 

Tuż przed końcem roku szkolnego rozpoczęliśmy nową inicjatywę będącą rozszerzeniam Naszego flagowego Festiwalu Nauki. Zapraszamy do siebie ludzi, w szczególności uczniów i absolwentów szkoły do podzielenia się ze wszystkimi swoimi osiągnięciami, pasją, przemyśleniami, pomysłami.

W pierwszej kolejności do pracy zabrał się nasz uczeń Kacper Kupczak, który podczas tegorocznego festiwalu zebrał bardzo pochlebne recenzje za swoje wystąpienie o neurodydaktyce i pracy mózgu. Kacper rozpoczął pracę badawczą wśród uczniów szkoły i o tej pracy będziemy na bieżąco informować. W tej chwili jest po pierwszych badaniach i analizuje wnioski, aby mógł przystąpić do kolejnych etapów.

Jako druga gościła u nas Pani Monika Bartula, opiekunka labradora o imieniu Kali, który wraz z nią stanowi zespół terapeutyczny. Spotkanie poświęcone było szkoleniom psów, ale w głównej mierze ich możliwościom działania w charakterze kynoterapeuty. To było wyjątkowe spotkanie.

 

Fizyka lata; część 2

Fizyka lata; część 2