Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych organizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej

Regulamin konkursu języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych organizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej określa zasady przeprowadzania konkursu. Uprzejmie prosimy nauczycieli o zapoznanie uczniów z tym regulaminem przed przystąpieniem do I etapu. Przystąpienie do I etapu konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Osoby przystępujące do I etapu zobowiązane są do przekazania nauczycielom zgłaszającym ich do wzięcia udziału w konkursie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacji wizerunku.

Konkurs języka angielskiego organizowany jest z inicjatywy nauczycieli języka angielskiego naszej szkoły i będzie przebiegał w następujących etapach:

I etap-  jest etapem szkolnym, przeprowadzanym w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych. W ramach niego uczniowie będą pisali test składający się z zagadnień gramatyczno-leksykalnych. Test do wydrukowania i skopiowania zostaje przesłany na email nauczyciela zgłaszającego szkołę. Na tym etapie prace poprawiane będą przez nauczycieli szkół ponadpodstawowych zgodnie z przesłanym kluczem, a wyniki przesyłane są na adres mailowy:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu miejskiego zostanie przesłana drogą mailową do nauczycieli, którzy zgłosili uczniów do konkursu.

II etap- odbędzie się na terenie III L.O im. S. Żeromskiego. Uczniowie, którzy będą brali udział w II etapie konkursu przynoszą zgody rodziców lub prawnych opiekunów na opublikowanie wyników konkursu z podaniem nazwisk oraz nazwy szkoły na stronie ZSO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej. Wzór takiej zgody można pobrać ze strony www. szkoły w zakładce – Konkurs języka angielskiego. W części pisemnej uczniowie będą rozwiązywali test sprawdzający umiejętności - słuchanie i czytanie, znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oraz podstawową wiedzę na temat krajów anglojęzycznych. Prace będą sprawdzane przez nauczycieli naszej szkoły, a wyniki ogłoszone na ceremonii wręczenia nagród. Prace uczniów przechowywane będą do dnia rozdania nagród i pozostaną do wglądu tylko dla nauczycieli uczniów biorących udział w konkursie.

Nagrody i dyplomy będzie można odebrać tylko podczas ceremonii podsumowania konkursu.