Biologia; eksperymenty i kompetencje, część 2. Flora terenów najbliższych

Flora terenów najbliższych

 

Przy Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” rozpoczyna się wyznaczony w 2014 roku „Szlak Kamyka” umożliwiający odwiedzenie w czasie jednego spaceru trzech obiektów o dużych walorach przyrodniczych. Są to: zabytkowy Park Kossaków, park otaczający dawną stanicę harcerską, której kierownikiem w latach przedwojennych był druh „Kamyk” – Aleksander Kamiński, autor „Kamieni na Szaniec” oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Góra Bucze”. „Szlak Kamyka” przebiega przez teren ścisłej ochrony wód ujęcia Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w Pogórzu.

Ścieżka ma 2km długości i kończy się na północnym stoku góry Bucze (417 m n.p.m.), gdzie łączy się ze ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Góra Bucze”. Na trasie znajdują się tablice informacyjne zlokalizowane w sąsiedztwie wyżej wymienionych parków. Informacje na nich zawarte dotyczą bogatej dendroflory obu obiektów.

Grupa, która wyruszyła na wycieczkę przyrodniczą miała okazję poznać pomnikowe starodzrzewia występujące w zabytkowym Parku Kossaków.

Wyprawa miała na celu przybliżenie młodzieży bogactwa flory najbliższych terenów. Na trasie obserwowaliśmy rośliny typowe dla pory roku takie jak pierwiosnki lekarskie, przylaszczki, knieć błotną oraz fiołki wonne.

Koniec kwietnia to także okres kwitnięcia niezwykle rzadkiego gatunku jakim jest Cieszynianka wiosenna, symbol Śląska Cieszyńskiego. Szczególnie o tej porze roku warto zobaczyć jar z Cieszynianką, tym bardziej, że jest to roślina objęta ochroną ścisłą.

Pasmo Beskidu Cieszyńskiego to rejon niezwykle różnorodny biologicznie Stosunkowo dobrze zachowane łąki, regularnie wypasane przez owce są miejscem bytowania gatunków rzadkich takich jak storczyki. Na naszej trasie mieliśmy okazję zobaczyć typowy przykład takiego ekosystemu czyli łąkę kserotermiczną, położoną na południowym stoku góry Bucze. To ekosystem sucholubny, obfitujący w zioła i byliny. Bukowe lasy są zaś siedliskiem idealnym dla czosnku niedźwiedziego, bardzo cennego surowca używanego nie tylko w kuchni, ale także w zielarstwie.