PODSUMOWANIE

Szanowni Państwo

Nasz projekt dobiega końca. Był to czas niewątpliwie twórczy i rozwojowy. Mimo wielu trudnych sytuacji, które pojawiły się podczas realizacji naszych zadań projektowych, wszystko ukończyłyśmy z powodzeniem.

Jesteśmy z siebie dumne. Projekt dał nam więcej niż oczekiwałyśmy. Nie tylko od strony chemicznej, ale również pracy z zespole. Chciałybyśmy bardzo podziękować Pani Profesor Dagnie Lenartowicz-Dyczek, która nadzorowała nasze chemiczne poczynania i motywowała nas do działania.

Czego nauczył nas projekt? Zdecydowanie tego, że praca w grupie to podstawa. Komunikowanie się oraz podział obowiązków podczas wspólnej pracy są kluczowe w osiąganiu pożądanych celów. Doświadczyłyśmy również realnej chemii. Nie takiej w zadaniach czy na obrazkach w książce, ale w postaci reakcji, które zachodziły na naszych oczach. Spędziłyśmy również mnóstwo czasu na analizie badanych reakcji i opisywaniu doświadczeń. A przede wszystkim, wyciąganiu poprawnych wniosków z naszej pracy badawczej. Jest to niecodzienna kompetencja.

Teraz nazwy na etykietach naszych kosmetyków nie będą nam już tak obce. Będziemy świadomie wybierać to, co dobre dla naszego organizmu. Mamy nadzieję, że dzięki naszym chemicznym zmaganiom również i Państwo mieli okazję dowiedzieć się czegoś nowego. Bardzo dziękujemy za Państwa uwagę.

Zespół Projektu Chemicznego