Ranking COPTIOSH

Ranking COPTIOSH

W imieniu Wysokiej Kapituły X Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, pragnę serdecznie pogratulować Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Państwa Szkoły olbrzymich sukcesów w olimpiadach społeczno - prawnych, co "zaowocowało" zajęciem wysokiego miejsca w Polsce w X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, uzyskując status SREBRNEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021 r.

Tym samym Państwa Szkoła, uzyskując status Szkoły Srebrnej, ma prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać logo Szkoły Srebrnej jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie.

Serdecznie gratulujemy!

Z poważaniem,
Koordynator Główny
mgr Krzysztof M. Maleszewski