POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)

to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu i poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Projekty realizowane są na  zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany jest w naszej szkole projekt KREATYWNA EDUKACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM , którego beneficjentami są nauczyciele różnych przedmiotów ogólnych. W ramach projektu uczestnicy otrzymali dofinansowanie na udział w szkoleniach kadry, czyli uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach lub szkoleniach za granicą.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, konkretnych mobilności, ich celów i przebiegu znajdują się w prezentacji zamieszczonej  na szkolnej stronie internetowej pod adresem:
https://prezi.com/view/xGjdP1SpuHrZwOA3L040/.