Polskie drogi do niepodległości - sesja naukowa

Udziałem klas 1c, 2 c i 3 c w sesji naukowej zorganizowanej przez bielską Bibliotekę Pedagogiczną pt. " Polskie drogi do niepodległości"

 3BBB

18 października zainaugurowaliśmy obchody 100. lecia odzyskania niepodległości.Podczas tego niecodziennego spotkania z historią wystąpili pracownicy katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - dr Ryszard Mozgol i Tomasz Gonet oraz historyk i kustosz Muzeum Historycznego w B-B Piotr Kenig. Młodzież miała okazję wysłuchać wykładów o sprawie polskiej w okresie I wojny światowej, o wojnie polsko-bolszewickiej oraz o losach Bielska i Białej u progu niepodległości,  a także obejrzeć wystawę poświęconą ojcom polskiej niepodległości.

2 PDN X

 

1 PDN X

Gościny licznie zgromadzonej publiczności tym razem udzielił Zespół Szkół Ekonomicznych.