Stypendia dla najlepszych uczniów województwa śląskiego

Stypendia dla najlepszych uczniów województwa śląskiego

19 września w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów najlepszym uczniom szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego.

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, składając młodym ludziom gratulacje stwierdziła: „Są państwo crème de la crème naszego regionu. Najlepszymi z najlepszych. Wiedza to wielka moc i siła. Wiedza to przyszłość. Gratuluję państwu osiągniętych sukcesów i ogromnego zaangażowania. Gratulacje składam też na ręce nauczycieli, wszyscy bowiem wiemy, jak ważna jest potrzeba stworzenia tandemu na linii mistrz i uczeń. Dziękuję za odkrycie tych talentów.”

Jednym z wyróżnionych jest nasz uczeń - maturzysta Grzegorz Paciecha z klasy 3 c, który w imieniu stypendystów został poproszony o wygłoszenie przemówienia. W tym wyjątkowym gronie znalazła się jeszcze tylko jedna osoba z Bielska -Białej -  uczennica Szkoły Muzycznej.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 30 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów naszego województwa w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku”.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Musi także uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,80 oraz udokumentować wszystkie wybitne osiągnięcia.

Serdecznie gratulujemy Grzegorzowi i życzymy dalszych sukcesów."