POŻEGNANIE

OSTATNIE POŻEGNIE

 

18 kwietnia o godzinie 14.00 odbędzie się pożegnanie Pani Romualdy Adamiec w Kościele Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka, na bielskim osiedlu Karpackim. Pani Romualda Adamiec była długoletnim nauczycielem fizyki w naszym Liceum, a w latach 1990-1997 także dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego.

W ostatniej drodze Pani Dyrektor będzie towarzyszyła delegacja Zespołu Szkół Ogólnokształcacych im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej.