Kreatywny eksperymentator 2.

KREATYWNY EKSPERYMENTATOR

Końcem poprzedniego roku szkolnego, zaczęliśmy (obecna klasa 2b) wyjazdy na Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach unijnego projektu „Kreatywny eksperymentator”.

Pierwsze 2 bloki zajęć, odbywające się jeszcze w zeszłym roku szkolnym dotyczyły bardziej psychologii niż chemii. Tematami było kreatywne myślenie oraz komunikacja miedzyludzka. Obejmowały one wiele ćwiczeń praktycznych, pozwalających rozwinąć nam wyżej wymienione umiejętności, ale także wiedzę czysto teoretyczną.

Początkiem tego roku szkolnego, rozpoczęły się dla nas długo oczekiwane zajęcia chemiczne. Na razie odbyły się 3 spotkania podczas których rozwijaliśmy swoją wiedzę związaną z chemią.

Pierwsze zajęcia chemiczne, mające miejsce końcem września obejmowały głównie zagadnienia czysto teoretyczne takie jak zasady postępowania w laboratorium oraz jego wyposażenie. Te warsztaty pozostawiły nas z lekkim niedosytem, przez co tym bardziej czekaliśmy na kolejne spotkanie z UŚ-em.

Tym razem odbyło się ono w filii UŚ w Chorzowie, gdzie mogliśmy zobaczyć laboratoria z prawdziwego zdarzenia, dużo bardziej nowoczesne, niż w Katowicach. Tam tematem były tlenki, wodorotlenki i kwasy. Nareszcie, mogliśmy poczuć się jak młodzi chemicy i nie tylko zobaczyć eksperymenty chemiczne, ale przede wszystkim sami je przeprowadzić.

Listopadowe zajęcia miały charakter warsztatów komputerowych. Nie była to jednak informatyka jaką znamy ze szkoły, a chemia informatyczna. Zostaliśmy zaznajomieni z programami takimi jak ChemSketch, który pozwala zwizualizować wzory strukturalne cząsteczek nie tylko prostych, ale przede wszystkim tych bardziej skomplikowanych. Pracowaliśmy np. na cząsteczkach: morfiny, amfetaminy, paracetamolu czy sildenafilu (viagry). Oprócz tego poznaliśmy bazy danych związków chemicznych, oraz platformy edukacyjne pozwalające zagłębiać i sprawdzać swoją wiedzę w zakresie chemii.

Kinga Batorowicz i Kinga Zemlik