Eksperymenty i kompetencje w Bielsku-Białej: Częste mycie skraca życie?

Częste mycie skraca życie? –obecność triclosanu w pastach do zębów.

 

Triclosan – to związek chemiczny o właściwościach  przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych. Znajduje on zastosowanie m.in. w niektórych pastach do zębów i  płynach do płukania ust.  Badania naukowe dowiodły, że triclosan może powodować zakłócanie funkcji mięśnia sercowego. Może przyczynić się również do zahamowania prawidłowej produkcji hormonów tarczycy, a w konsekwencji do obniżenia ich poziomu we krwi. Co równie ważne, triclosan może niekorzystnie wpływać na florę bakteryjną na skórze, w jamie ustnej, a nawet w jelitach (jeśli związek dostanie się do organizmu drogą pokarmową). Wówczas naturalna ochrona organizmu ulega osłabieniu i jednocześnie dochodzi do rozrostu bakterii odpornych nie tylko na tę substancję, ale i wiele antybiotyków.   Triclosan jest dopuszczony w krajach UE do stosowania w określonych produktach kosmetycznych jako konserwant. Jego stężenie, które uznaje się za bezpieczne, nie może przy tym przekraczać 0,3 procent (w płynie do ust – 0,2 proc.).

A jak wygląda to z punktu widzenia charakterystyki chemicznej?
Triclosan należy  do pochodnych fenoli - jest to grupa związków organicznych, które zawierają grupy hydroksylowe połączone bezpośrednio z atomem węgla w pierścieniu aromatycznym. Ich wzór ogólny to ArOH. Mają odczyn lekko kwasowy, na drodze dysocjacji elektrolitycznej rozpadają się na jony: hydroniowy i fenolanowy. Reagują z zasadami i metalami aktywnymi, tworząc sole - fenolany.
ArOH + NaOH → ArONa + H2O
2ArOH + 2Na → 2ArONa + H2↑
Związek ten ma postać białego, krystalicznego proszku o charakterystycznym, słabym zapachu fenolu. Jest chlorowanym, aromatycznym związkiem chemicznym, zawierającym grupy funkcyjne charakterystyczne dla eterów i fenoli, warunkujące jego aktywność przeciwdrobnoustrojową.
Triclosan to substancja traktowana obecnie jako tzw. zanieczyszczenie nowo pojawiające się w środowisku (ang. contaminant of emerging concern, CEC), które stanowi zagrożenie dla organizmów żywych.

Częste mycie skraca życie? W przypadku używania produktów z antybakteryjnym triclosanem, to może być jeden z rzadkich przypadków, w których kontrowersyjne powiedzenie jest prawdziwe.