Prezentacje i publikacje KACPRA K. z klasy 1B

Język angielski:

STUDYING LANGUAGE AND YOUR BRAIN: Studying language and Your brain

Biologia:

WPŁYW WYSIŁKU FISYCZNEGO NA NASZ MÓZG: Wpływ wysiłku fizycznego na nasz mózg