Pracownia Fizyczna Uniwersytetu Śląskiego

W ramach współpracy zUniwersytetem Śląskim i Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego uczniowie klas matematycznych mieli okazję uczestniczyć w zajęciach na I Pracowni Fizycznej. W ramach ćwiczeń uczniowie pod opieką doktorantów wykonali serię doświadczeń, które z oczywistych powodów nie są możliwe do wykonania w szkolnej pracowni. Tym razem pracowano nad zagadnieniami z optyki, mechaniki i ciepła. Za opiekę i pomoc w realizacji ćwiczeń dzięujemy opiekunowi pracowni, Panu doktorowi Zenonowi Kukule. Liczymy na kolejne spotkania.