Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


SEMESTR I

03.09.2018- 07.01.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018

Święto Komisji Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia kl.1 SP

12.10.2018

Święto Niepodległości

09.11.2018

Dzień Patrona Szkoły i ślubowanie klas 1LO

20.11.2018

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych

11.12.2018

Ostateczny termin oddania sprawdzianów pisemnych

17.12.2018

Ostateczny termin wystawiania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

21.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

24.12.2018 -01.01.2019

Konferencja klasyfikacyjna SP GD2 i LO

03.01.2019

Konferencja plenarna RP

07.01.2019

SEMESTR II : KLASY SP, GD2 oraz I, II LO

SEMESTR II : KLASA III LO

08.01.2019 - 21.06.2019

08.01.2019 - 26.04.2019

Ferie zimowe

11.02.2019 - 24.02.2019

Egzamin gimnazjalny

10,11,12.04.2019

Egzamin ósmoklasisty

15,16,17.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2019 - 23.04.2019

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w kl. III LO

05.04.2019

Ostateczny termin oddania sprawdzonych prac pisemnych w kl. III LO

10.04.2019

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w kl. III LO

16.04.2019

Konferencja klasyfikacyjna kl. III LO

24.04.2019

Egzamin maturalny

6.05-2019 -20.05.2019

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w SP, GD2 oraz kl. I, II LO

03.06.2019

Ostateczny termin oddania prac pisemnych

07.06.2019

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

17.06.2019

Konferencja klasyfikacyjna RP

17.06.2019

Dzień sportu w SP

14.06.2019

Dzień sportu w LO

17.06.2019

Konferencja plenarna

19.06.2019

Zakończenie roku dla klasy 8 SP i 3GIM

21.06.2019

Zakończenie rocznych zajęć dydakt.- wych.

21.06.2019

Ferie letnie

24.06.2019 - 31.08.2019

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 1. 01.11.2019                 -Wszystkich Świętych
 2. 01.05.2019                 -Święto Pracy
 3. 03.05.2019                 -Święto Konstytucji 3 Maja
 4. 20.06.201                   -Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 1. do ustalenia               -matura próbna                              -uczniowie LO i GIM
 2. 02.11.2018                 -dzień wolny                                 -uczniowie ZSO
 3. 12.04.2019                 -egzamin gimnazjalny (j.ang)         -uczniowie LO
 4. 15.04.2019                 -egzamin ósmoklasisty                   -uczniowie SP
 5. 16.04.2019                 -egzamin ósmoklasisty                   -uczniowie SP
 6. 17.04.2019                 -egzamin ósmoklasisty                   -uczniowie SP
 7. 29.04.2018                 -dzień wolny                                  - uczniowie LO i GIM
 8. 30.04.2018                 -dzień wolny                                  - uczniowie LO i GIM
 9. 02.05.2019                 -dzień wolny                                  -uczniowie ZSO
 10. 06.05.2019                 -egzamin maturalny (j. polski)        -uczniowie ZSO
 11. 07.05.2019                 -egzamin maturalny (matem.)        -uczniowie ZSO
 12. 08.05.2019                 -egzamin maturalny (j.ang.)           -uczniowie ZSO

 

Ostateczny termin podania wszystkim uczniom kryteriów oceniania :11.09.2019

Terminy zebrań :

11.09.2018      -wychowawcy

20.11.2018      -wszyscy nauczyciele (wpisać zagrożenia oceną ndst)

19.03.2019      -wychowawcy + nauczyciele uczący w klasach III LO

16.04. 2019     -wychowawcy kl. III LO+ nauczyciele uczący w tych klasach- informacja
o przewidywanych ocenach końcowo rocznych

21.05.2019      -wszyscy nauczyciele (wpisać zagrożenia oceną ndst)

18.06.2012      -wychowawcy inf. o przewidywanych ocenach końcowych

Podczas zebrań ogólnych nauczyciele są do dyspozycji rodziców w godzinach: 17.30- 18.30. Zebrania rozpoczynają się o godzinie 17.00