Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

SEMESTR I

02.09.2019- 07.01.2020

 1

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019

 2

Święto Komisji Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia kl.1 SP

15.10.2019

 3

Święto Niepodległości

08.11.2019

 4

Dzień Patrona Szkoły i ślubowanie klas 1LO

20.11.2019

 5

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych

10.12.2019

 6

Ostateczny termin oddania sprawdzianów pisemnych

16.12.2019

 7

Ostateczny termin wystawiania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

20.12.2019

 8

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 -01.01.2020

 9

Konferencja klasyfikacyjna SP i LO

07.01.2020

 10

Konferencja plenarna RP

09.01.2020

 

SEMESTR II : KLASY SP oraz I, II LO

SEMESTR II : KLASA III LO

09.01.2020 - 26.06.2020

09.01.2020 - 24.04.2020

11

Ferie zimowe

13.01.-26.01.2020

12

Egzamin ósmoklasisty

21-23.04. 2020

13

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2020 - 14.04.2020

14

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w kl. III LO

03.04.2020

15

Ostateczny termin oddania sprawdzonych prac pisemnych w kl. III LO

08.04.2020

16

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w kl. III LO

16.04.2020

17

Konferencja klasyfikacyjna kl. III LO

21.04.2020

18

Zakończenie roku w klasach III LO

24.04.2020

19

Egzamin maturalny

4-5-6.05.2020

20

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w SP oraz kl. I, II LO

10.06.2020

21

Ostateczny termin oddania prac pisemnych

15.06.2020

22

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

22.06.2020

23

Konferencja klasyfikacyjna RP

23.06.2020

24

Dzień sportu w SP

22.06.2020

25

Dzień sportu w LO

01.06.2020

26

Konferencja plenarna

25.06.2020

27

Zakończenie roku dla klasy 8 SP

26.06.2020

28

Zakończenie rocznych zajęć dydakt.- wych.

26.06.2020

29

Ferie letnie

29.06.2020 - 31.08.2020

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 1. 01.11.2019                 -Wszystkich Świętych
 2. 11.11.2019                 -Narodowe Święto Niepodległości
 3. 06.01.2020                 -Trzech Króli
 4. 01.05.2020                 -Święto Pracy
 5. 11.06.2020                 - Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. 14.10.2019               -dzień wolny                                -uczniowie ZSO
 2. do ustalenia              -matura próbna                            -uczniowie LO
 3. 31.10.2019               -dzień wolny                                -uczniowie LO
 4. 2-3.01.2020              -dzień wolny                                -uczniowie LO
 5. 21.04.2020               -egzamin ósmoklasisty                  -uczniowie SP
 6. 22.04.2020               -egzamin ósmoklasisty                  -uczniowie SP
 7. 23.04.2020               -egzamin ósmoklasisty                  -uczniowie SP
 8. 4.05.2020                 -egzamin maturalny (j. polski)       -uczniowie ZSO
 9. 5.05.2020                 -egzamin maturalny (matem.)       -uczniowie ZSO
 10. 6.05.2020                 -egzamin maturalny (j.ang.)          -uczniowie ZSO
 11. 12.06.2020               -dzień wolny                                 -uczniowie ZSO

 

Ostateczny termin podania wszystkim uczniom kryteriów oceniania : 10.09.2019 Konferencja o 15.00

Terminy zebrań :

10.09.2019 -   wychowawcy

19.11.2019 -   wszyscy nauczyciele (wpisać zagrożenia oceną ndst)

17.03.2020 -   wszyscy nauczyciele

16.04. 2020 -  wychowawcy kl. III LO- inf. o przewidywanych ocenach końcoworocznych

19.05.2020 -   wszyscy nauczyciele (wpisać zagrożenia oceną ndst)

16.06.2020 -   wychowawcy inf. o przewidywanych ocenach końcowych

Podczas zebrań ogólnych nauczyciele są do dyspozycji rodziców w godzinach: 17.30- 18.30.

Zebrania rozpoczynają się o godzinie 17.00