Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

I PÓŁROCZE

04.09.2017-05.01.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017

Święto Komisji Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia kl.1 SP

13.10.2017

Narodowe Święto Niepodległości - akademia

10.11.2017

Dzień Patrona Szkoły i ślubowanie klas 1LO i GD2

20.11.2017

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w I półroczu

15.12.2017

Ostateczny termin oddania ocenionych sprawdzianów pisemnych

19.12.2017

Ostateczny termin wystawiania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

22.12.2017

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017- 01.01.2018

Konferencja klasyfikacyjna SP , GD2 i LO

02.01.2018

Konferencja plenarna RP

04.01.2018

II PÓŁROCZE: KLASY SP, GD2 oraz I, II LO ,

II PÓŁROCZE: KLASA III LO

08.01.2018-23.06.2018

08.01.2018-27.04.2018

Ferie zimowe

29.01.2018- 09.02.2018

Festiwal Nauki

21.03.2018  

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018- 03.04.2018

Egzamin gimnazjalny

18, 19, 20.04.2018

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w kl. III LO

06.04.2018

Ostateczny termin oddania sprawdzonych prac pisemnych w kl. III LO

13.04.2018

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w kl. III LO

20.04.2018

Konferencja klasyfikacyjna kl. III LO

24.04.2018

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III LO

27.04.2018

Egzamin maturalny

04.05.2018- 25.05.2018

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w SP, GD2 oraz kl. I, II LO,

04.06.2018

Ostateczny termin oddania ocenionych prac pisemnych

08.06.2018

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

15.06.2018

Dzień sportu w SP

15.06.2018

Dzień sportu w Gimnazjum i LO

18.06.2018

Konferencja klasyfikacyjna RP

19.06.2018

Konferencja plenarna

21.06.2018

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

22.06.2018

Ferie letnie

23.06.2018-31.08.2018

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych:

 1. 01.11.2017 - Wszystkich Świętych
 2. 01.05.2018 - Święto Pracy
 3. 03.05.2018 - Święto Narodowe Trzeciego Maja
 4. 31.05.2018 - Święto Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (musi być zapewniona opieka świetlicowa)

 1. do ustalenia - matura próbna                                    - tylko uczniowie LO
 2. piątek po studniówce                                                - uczniowie LO
 3. 02.11.2017 - po święcie 1 listopada                         - uczniowie LO i GD2
 4. 03.11.2017 - po święcie 1 listopada                         - uczniowie LO i GD2
 5. 30.04.2018 - dzień wolny                                         - uczniowie ZSO
 6. 02.05.2018 - dzień wolny                                         - uczniowie ZSO
 7. 04.05.2018 - egzamin maturalny z j. polskiego       - uczniowie ZSO
 8. 07.05.2018 - egzamin maturalny z matematyki       - uczniowie ZSO
 9. 08.05.2018 - egzamin maturalny z j. ang.                - uczniowie ZSO
 10. 01.06.2018 - dzień wolny                                         - uczniowie ZSO

 

Ostateczny termin podania kryteriów oceniania:

 • uczniów: 08.09.2017r.
 • rodziców12.09.2017r.

Terminy zebrań :
 1. 12.09.2017     - wychowawcy ZSO
 2. 21.11.2017     - wszyscy nauczyciele (wpisać zagrożenia oceną ndst)
 3. 20.03.2018     - wychowawcy wszystkich klas ZSO + nauczyciele ucz.w kl.3 LO
 4. 17.04. 2018    - wychowawcy kl. III LO - inf. o przewid. ocenach końcowych
 5. 15.05.2018     - wszyscy nauczyciele (wpisać zagrożenia oceną ndst)
 6. 12.06.2018     - wychowawcy inf. o przewidywanych ocenach końcowych

Podczas zebrań ogólnych nauczyciele są do dyspozycji rodziców w godzinach: 17.30- 18.30. Zebrania rozpoczynają się o godzinie 17.00.