Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

 

SEMESTR I

01.09.2021 -07.01.2022

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2021

2.

Święto Komisji Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia kl.1 SP

13.10.2021

3.

Narodowe święto Niepodległości

10.11.2021

4.

Dzień Patrona Szkoły i ślubowanie klas 1 LO

19.11.2021

5.

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych

07.12.2021

6.

Ostateczny termin oddania sprawdzianów pisemnych

14.12.2021

7.

Ostateczny termin wystawiania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

22.12.2021

8.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021 -31.12.2021

9.

Konferencja klasyfikacyjna SP i LO

04.01.2022

10.

Konferencja plenarna RP

04.01.2022

 

SEMESTR II : KLASY SP oraz I, II i III LO po SP

SEMESTR II : KLASA III LO po Gimnazjum

10.01.2022 -24.06.2022

10.01.2022 -29.04.2022

11.

Ferie zimowe

14.02-27.02 2022

11.1

Festiwal nauki

21.03 2022

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04-19.04.2022

13.

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w kl. III LO

07.04.2022

14.

Ostateczny termin oddania sprawdzonych prac pisemnych w kl. III LO

14.04.2022

15.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w kl. III LO

21.04.2022

16.

Konferencja klasyfikacyjna kl. III LO

26.04.2022

17.

Zakończenie roku w klasach III LO

29.04.2022

18.

Egzamin maturalny

04.05-23.05.2022

19.

Egzamin ósmoklasisty

24.05-26.05.2022

20.

Dzień Sportu w SP

01.06.2022

21.

Dzień Sportu w LO

01.06.2022

22.

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w SP oraz kl. I, II LO

07.06.2022

23.

Ostateczny termin oddania prac pisemnych

13.06.2022

24.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

20.06.2022

25.

Konferencja klasyfikacyjna RP

21.06.2022

26.

Konferencja plenarna RP

23.06.2022

27.

Zakończenie roku dla klasy 8

24.06.2022

28.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2022

29.

Ferie letnie

25.06-31.08.2022

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 1. 11.11.2021     -Narodowe Święto Niepodległości
 2. 06.01.2022     -Trzech Króli
 3. 03.05.2022     -Święto Konstytucji 3 Maja
 4. 16.06.2022     -Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. 02.11. 2022      - wtorek, Dzień Zaduszny                                               - uczniowie ZSO
 2. 12.11.2021       - piątek po Narodowym Święcie Niepodległości      - uczniowie ZSO
 3. 07.01.2022      - piątek po święcie Trzech   Króli                                  - uczniowie ZSO
 4. styczeń 2022   - matura próbna                                                               - uczniowie LO
 5. 04.05.2022       - egzamin maturalny (j.polski)                                      - uczniowie LO
 6. 05.05.2022       - egzamin maturalny (matematyka)                            - uczniowie LO
 7. 06.05.2022       - egzamin maturalny (j.angielski „pp”)                       - uczniowie LO
 8. 09.05.2022       - egzamin maturalny (j.angielski „pr”)                        - uczniowie LO
 9. 24.05.2022       - egzamin ósmoklasisty                                               - uczniowie SP
 10. 25.05.2022       - egzamin ósmoklasisty                                               - uczniowie SP
 11. 26.05.2022       - egzamin ósmoklasisty                                               - uczniowie SP
 12. 02.05.2022      -poniedziałek   po 1 maja                                              - uczniowie ZSO
 13. 17.06.2022     -piątek po Bożym Ciele                                                   - uczniowie ZSO

 Terminy zebrań z rodzicami:

07.09.2021 godz. 17:00 wychowawcy

16.11.2021 godz.17:00 wychowawcy i uczący

22.03.2022 wychowawcy i uczący w klasach maturalnych, wychowawcy pozostałych klas (konsultacje)

17.05.2022 wychowawcy i uczący - SP i LO

Konsultacje i zebrania mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju i rekomendacji przekazywanych przez MEN i GIS.