Szkolny zestaw podręczników

 

Lista podręczków do klasy pierwszej LO w roku szkolnym 2018/2019: POBIERZ

 


Lista podręczków do klasy pierwszej LO w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów jest identyczna jak w roku 2018/2019.


UWAGA! Klasy A i B dokonują zakupu matematyki rozszerzonej, klasa C kupuje matematykę podstawową.

 

 

Lista podręczków do klasy pierwszej LO w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych:

 

Klasa 1a mat-fiz-inf

 • język polski:

„Ponad słowami” Podręcznik do języka polskiego dla liceum   ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część     1 i 2, Nowa Era, MEN cz.1. 1014/1/2019, cz. 2. 1014/2/2019

 • historia:

”Poznać przeszłość 1” Zakres podstawowy, M. Pawlak, A. Szweda, Nowa Era, MEN 1021/1/2019

 • wiedza o społeczeństwie:

"W centrum uwagi 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Poziom podstawowy." A. Janicki, J. Klęczkowska, M. Menz, Nowa Era, MEN 1034/1/2019

 • matematyka:

„MATeMAtyka” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.” W. Babiański. L. Chańko, K. Wej Nowa Era, MEN 988/1/2019

 • chemia:

”To jest chemia1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy.” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, Nowa Era, MEN 994/1/2019

 • fizyka:

„Zrozumieć fizykę” cz.1. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony. Nowa Era, MEN 1002/1/2019      

 • geografia:

„Oblicza geografii 1” Zakres podstawowy, Nowa Era, MEN 983/1/2019

 • biologia:

„Biologia na czasie 1” Zakres podstawowy, Nowa Era, MEN 1006/1/2019

 • edukacja dla bezpieczeństwa:

Nowy podręcznik do liceum i technikum, Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla, zakres podstawowy, WSiP, MEN 992/2019


Klasa 1b biol-chem-mat

 • język polski:

„Ponad słowami” Podręcznik do języka polskiego dla liceum   ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część     1 i 2, Nowa Era, MEN cz.1. 1014/1/2019, cz. 2. 1014/2/2019

 • historia:

”Poznać przeszłość 1” Zakres podstawowy, M. Pawlak, A. Szweda Nowa Era, MEN 1021/1/2019

 • wiedza o społeczeństwie:

"W centrum uwagi 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Poziom podstawowy." A. Janicki, J. Klęczkowska, M. Menz, Nowa Era, MEN 1034/1/2019

 • matematyka:

„MATeMAtyka” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i    technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.” W. Babiański. L. Chańko, K. Wej Nowa Era, MEN 988/1/2019

 • chemia:

„To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony.” M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska, Nowa Era, MEN 991/1/2019

 • fizyka:

Odkryć fizykę” cz.1. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. Nowa Era, Men 1001/1/2019

 • geografia:

„Oblicza geografii 1” Zakres podstawowy, Nowa Era, MEN 983/1/2019

 • bologia:

„Biologia na czasie 1” Zakres rozszerzony, Nowa Era, MEN 1010/1/2019

 • informatyka:

„Teraz bajty.” Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy, G. Koba, wyd. MIGRA, MEN 1042/1/2019

 • edukacja dla bezpieczeństwa:

Nowy podręcznik do liceum i technikum, Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla, zakres podstawowy, WSiP, MEN 992/2019

Klasa 1c pol-his-wos

 • język polski:

„Oblicza epok”, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, WSiP, MEN cz.1. 952/1/2019, cz.2. 952/2/2019

 • historia:

„Zrozumieć przeszłość 1” Zakres rozszerzony, R. Kulesza, K. Kowalewski, Nowa Era, MEN 1019/1/2019

 • wiedza o społeczeństwie:

"W centrum uwagi 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Poziom rozszerzony." A. Janicki, J. Komorowski, A. Peisert,              Nowa Era, MEN 1035/1/2019

 • matematyka:

„MATeMAtyka” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i    technikum. Zakres podstawowy.” W. Babiański. L. Chańko, K. Wej Nowa Era, MEN 971/1/2019

 • chemia:

”To jest chemia1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy.” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, Nowa Era, MEN 994/1/2019

 • fizyka:

Odkryć fizykę” cz.1. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. Nowa Era, Men 1001/1/2019

 • geografia:

„Oblicza geografii 1” Zakres podstawowy, Nowa Era, MEN 983/1/2019

 • biologia:

„Biologia na czasie 1” Zakres podstawowy, Nowa Era, MEN 1006/1/2019

 • informatyka:

„Teraz bajty.” Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy, G. Koba, wyd. MIGRA, MEN 1042/1/2019

 • edukacja dla bezpieczeństwa:

Nowy podręcznik do liceum i technikum, Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla, zakres podstawowy, WSiP, MEN 992/2019

Klasa 1e mat-geo-ang

 • język polski:

„Oblicza epok”, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, WSiP, MEN cz.1. 952/1/2019, cz.2. 952/2/2019

 • historia:

”Poznać przeszłość 1” Zakres podstawowy, M. Pawlak, A. Szweda Nowa Era, MEN 1021/1/2019

 • wiedza o społeczeństwie:
  "W centrum uwagi 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Poziom podstawowy." A. Janicki, J. Klęczkowska, M. Menz, Nowa Era, MEN 1034/1/2019
 • matematyka:

„MATeMAtyka” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i    technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.” W. Babiański. L. Chańko, K. Wej Nowa Era, MEN 988/1/2019

 • chemia:

”To jest chemia1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy.” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, Nowa Era, MEN 994/1/2019

 • fizyka:

Odkryć fizykę” cz.1. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. Nowa Era, Men 1001/1/2019

 • geografia:

„Oblicza geografii 1”Zakres rozszerzony., Nowa Era,   MEN 973/1/2019

 • biologia:

„Biologia na czasie 1” Zakres podstawowy, Nowa Era, MEN 1006/1/2019

 • informatyka:

„Teraz bajty.” Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy, G. Koba, wyd. MIGRA, MEN 1042/1/2019

 • edukacja dla bezpieczeństwa:

Nowy podręcznik do liceum i technikum, Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla, zakres podstawowy, WSiP, MEN 992/2019

 

 

Podręczniki do języków obcych po rozpoczęciu roku szkolnego po przydzieleniu do odpowiednich grup!