prof. dr hab. Zbigniew Wilczek w LO III

Wpływ pasterstwa na zróżnicowanie roślinności w Beskidach

 

W czwartek 17 grudnia klasy 2b, 2d i 3b miały przyjemność uczestniczyć w ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim w wykładzie prof. dr hab. Zbigniewa Wilczka na temat: "Wpływ pasterstwa na zróżnicowanie roślinności w Beskidach". Na spotkaniu Pan profesor przybliżył nam walory przyrodnicze terenów górskich. Mieliśmy okazję lepiej poznać  bliskie nam Beskidy i ich roślinność. Głównym elementem wykładu było zapoznanie nas z projektami "Owca plus" i "Life". Celem tych projektów jest zachowanie i kompleksowa ochrona cennych  siedlisk nieleśnych na obszarze Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego. Realizacja projektów wiąże się z wznowieniem wypasania owiec na halach. Powrót pasterstwa ma znaczącą rolę w przeciwdziałaniu zarastaniu górskich polan. Dzięki informacjom Pana profesora mogliśmy zrozumieć jak ważne dla przyrody jest zachowanie harmonii. Wszyscy uczestnicy byli zainteresowani wykładem. Mamy nadzieję na kolejne wykłady prof. dr hab. Zbigniewa Wilczka.

Anna Midor 3b