LISTA OSÓB NAGRODZONYCH W KONKURSIE

LISTA OSÓB NAGRODZONYCH W KONKURSIE

Oprócz osób wymienionych poniżej nagrodzona została jeszcze jedna uczennica z VLO. Z uwagi na brak zgody na publikację danych osobowych nie wymieniono jej nazwiska. Serdecznie prosimy o doniesienie zgody na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się 17 marca 2020 o godzinie 13.00. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku.

KORAL ANNA – I LO

GARDAŚ KAROLINA – I LO

GÓRSKI DAWID – ZSEEiM

KOSOWSKA ALEKSANDRA – V LO

LASKOWSKI MATEUSZ – LO im. S. ŻEROMSKIEGO

MROWIEC IGOR – II LO

ORNICZ PRZEMYSŁAW – V LO

OSTROWSKA SONIA – LO ZCBM

WOJTYCZKA EWA – I LO