Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu języka angielskiego dla szkół podstawowych organizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej

Regulamin konkursu języka angielskiego dla szkół podstawowych organizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej określa zasady przeprowadzania konkursu. Uprzejmie prosimy nauczycieli o zapoznanie uczniów z tym regulaminem przed przystąpieniem do I etapu. Przystąpienie do I etapu konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Osoby przystępujące do I etapu zobowiązane są do przekazania nauczycielom zgłaszającym ich do wzięcia udziału w konkursie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacji wizerunku.

Konkurs języka angielskiego organizowany jest z inicjatywy nauczycieli języka angielskiego naszej szkoły i będzie przebiegał w następujących etapach:

I etap-  jest etapem szkolnym, przeprowadzanym w poszczególnych szkołach podstawowych. W ramach niego uczniowie będą pisali test składający się z zagadnień gramatyczno-leksykalnych. Kopie testu zostają przesłane na adres szkoły, zgodnie z zamówieniem. Na tym etapie prace poprawiane będą przez nauczycieli szkół podstawowych zgodnie z przesłanym kluczem, a wyniki przesyłane są na adres mailowy: HYPERLINK "mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. " Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu miejskiego zostanie przesłana drogą mailową do nauczycieli, którzy zgłosili uczniów do konkursu.

II etap - odbędzie się na terenie III L.O im. S. Żeromskiego. Uczniowie, którzy będą brali udział w II etapie konkursu przynoszą zgody rodziców lub prawnych opiekunów na opublikowanie wyników konkursu z podaniem nazwisk oraz nazwy szkoły na stronie ZSO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej. Wzór takiej zgody można pobrać ze strony ww. szkoły w zakładce – Konkurs języka angielskiego. W części pisemnej uczniowie będą rozwiązywali test sprawdzający umiejętności - słuchanie i czytanie, znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oraz podstawową wiedzę na temat krajów anglojęzycznych i Polonii Amerykańskiej. Prace będą sprawdzane przez nauczycieli naszej szkoły, a wyniki ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły: www.zeromski3lo.edu.pl. Prace uczniów przechowywane będą do dnia rozdania nagród i pozostaną do wglądu tylko dla nauczycieli uczniów biorących udział w konkursie przez tydzień po zamieszczeniu wyników II etapu na stronie internetowej.

Finał -€“ostatni etap konkursu będzie obejmował rozmowę, z native speaker`em. Na tym etapie uczeń wylosuje 2 pytania i przygotuje się do odpowiedzi przez 5 min, a następnie przez kolejne 5 minut będzie odpowiadał. Po skończonej wypowiedzi zadawane będą dodatkowe pytania odnoszące się do tematu. Zagadnienia do egzaminu ustnego opublikujemy na stronie internetowej naszej szkoły zaraz po II etapie, tak, aby mogli się z nimi zapoznać finaliści. Wyniki z części ustnej dodane zostaną do wyników uzyskanych w II etapie.

Nagrody i dyplomy będzie można odebrać tylko podczas ceremonii podsumowania konkursu.