REKRUTACJA 2020/2021

ZASADY REKRUTACJI w roku szkolnym 2020/2021

Rekrutacja dla absolwentów szkoł podstawowych.

 

PROPOZYCJE KLAS:

Klasa A / matematyczno-fizyczno-informatyczna

  • rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką,
  • językamiangielskim i drugim językiem do wyboru (niemieckifrancuskiwłoski)

 Klasa B / biologiczno-chemiczno-matematyczna

  • z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką,
  • z językami: angielskim, drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski).

Klasa C / humanistyczna-DWUJĘZYCZNA (z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania)

  • z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie,
  • z językami: angielskim, drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski).

UWAGA!

Kandydaci do oddziału humanistycznego-dwujęzycznego, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz laureataci lub finaliści Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych organizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego są ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (Rejestracja przy naborze do części oddziału bez egzaminu).

Pozostali kandydaci do oddziału dwujęzycznego, są zobowiązani do przystąpienia do SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH. (Rejestracja przy naborze do części oddziału z egzaminem).

TERMIN SPRAWDZIANU: 21 MAJA 2020, godzina 9.00
PODANIE DO WIADOMOŚCI WYNIKÓW SPRAWDZIANU: 25 MAJA 2020

Klasa D / biologiczno-społeczna

  • z rozszerzonym językiem polskim, biologią i językiem angielskim,
  • z językami: angielskim i drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski).

Klasa E / ekonomiczno-techniczna

  • z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim,
  • z językami: angielskim i drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski).

Przy ustalaniu punktów za oceny umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej bierze się pod uwagę następujące przedmioty (poza językiem polskim i matematyką) w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać:

 1. oddział z rozszerzonymi przedmiotami ścisłymi (matematyka, fizyka, informatyka) – obowiązkowy język obcy i fizyka;
 2. oddział z rozszerzonymi przedmiotami: biologia i chemia – biologia i chemia;
 3. oddział z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi- dwujęzyczny: język polski, historia i WOS – historia i język angielski;
 4. oddział z rozszerzonymi przedmiotami – j.polski, biologia, j. angielski – biologia i obowiązkowy język obcy.
 5. oddział z rozszerzonymi przedmiotami – matematyka, geografia – geografia i obowiązkowy język obcy.

 

REGULAMIN REKRUTACJI dla absolwentów szkół podstawowych: WKRÓTCE