KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KOŁO JEZYKA ANGIELSKIEGO

Po kursie w Irlandii następujące treści zostały ujęte w programie koła z języka angielskiego:

1.      Ogólne wiadomości o Irlandii.

2.      Kultura, symbole, słynni ludzie Irlandii.

3.      Elementy historii i geografii.

4.      Informacje o Dublinie-zabytki, atrakcje, historia, ciekawostki

5.      Uczniowie przygotowali prezentacje o Dublinie i Irlandii

W zajęciach brało udział 13 uczniów, z czego 7 było laureatami, a 1 finalistą konkursu przedmiotowego z języka angielskiego, 10 było laureatami ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego, konkursie języka organizowanego przez nauczycieli ZSO im. Stefana Żeromskiego 7 uczniów uzyskało tytuł laureata, a jedna osoba tytuł finalisty.

Na zajęciach przedmiotowych wykorzystuję następujące narzędzia, które poznałam na kursie ICT w Dublinie:

1.      Platformę padlet.com do przedstawiania artykułów prezentowanych przez uczniów w klasach dwujęzycznych oraz zamieszczania materiałów dla uczniów.

2.      MindMeister do tworzenia map mentalnych.

3.      Fromtexttospeech.com do nauki wymowy

4.      Quizlet.com do nauki słownictwa.

5.      Madmagz.com do przygotowania publikacji o historii odzyskania przez Polskę niepodległości.

6.      Kahoot.com do tworzenia quizów.