Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

24 listopada br. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej odbyły się uroczystości z udziałem 80 stypendystów z Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego. Wyróżniona podczas uroczystości młodzież to stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016 oraz stypendystka Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne uzyskane w roku szkolnym 2014/2015.
Stypendystą Prezesa Rady Ministrów został w bieżącym roku szkolnym uczeń klasy 2B Grzegorz Kuś, natomiast stypendystką Ministra Edukacji Narodowej- uczennica klasy 2C Eliza Gaweł.

Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 i od tego czasu przyznawane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, zdobyli najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznawane jest laureatom i finalistom konkursów lub olimpiad ogólnopolskich, zwycięzcom olimpiad międzynarodowych, uczniom realizującym indywidualny tok nauki i osiągającym wysokie wyniki także na gruncie sportowym. Wykład okolicznościowy pt. "Świat matematyki" podczas uroczystości wygłosił dr Łukasz Dawidowski pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy naszym wyróżnionym uczniom.