Spotkania młodzieży z Bielska-Białej i Modi'in

Zachować pamięć o ludziach, którzy niemal zniknęli z polskiej mapy społecznej jest trudno. Tym większym wyzwaniem i zobowiązaniem było tę pamięć zakorzenić i utrwalić w najmłodszym pokoleniu, którego spojrzenie historyczne nie sięga daleko. Oczywistym celem spotkania młodzieży z Bielska-Białej i Modi'in było zatem wskrzeszenie pamięci, co w zamierzeniu utrwaliłoby ślady przeszłości. Nade wszystko jednak celem było zwrócenie oczu w przyszłość stosunków między narodami.

Do spotkania doszło 28 września 2016 roku w budynku szkolnym przy ulicy Bohaterów Warszawy 20. Wzięły w nim udział liczne grupy reprezentujące obie szkoły, a mianowicie po 160 uczniów każdej z nich, wraz z zaangażowanymi nauczycielami- opiekunami. Goście, tak samo jak ich polscy gospodarze zostali podzieleni na niewielkie polsko-izraelskie grupy współpracujące podczas warsztatów. Same zajęcia były prowadzone przez polskich uczniów zwanych liderami, którzy w j. angielskim nie tylko koordynowali wydarzenia, ale także dbali o przyjazną atmosferę. Na wspomniane warsztaty składały się aktywności o zróżnicowanym stopniu trudności oraz wszechstronnej tematyce.

Trudno jest bez dystansu czasowego ocenić jak duża była wartość tegoż spotkania. Wiemy, że było ono cennym doświadczeniem międzykulturowym pozwalającym nawiązać nowe znajomości, poszerzyć horyzonty. Prawdziwe jednak pokłosie tego wydarzenia przyniesie przyszłość.