Ranking szkół ponadgimnazjalnych: Najlepsi w praktyce

Praca w grupie, zaangażowanie, autoprezentacja – nowy ranking przygotowany przez Fundację Social Wolves ocenia szkoły ponadgimnazjalne według niestosowanych dotąd w polskiej oświacie kryteriów.

Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zgłosili swój udział na portalu Zwolnieni z Teorii w poprzednim roku szkolnym. Jakie były kryteria oceny? Po pierwsze, liczyła się kategoria „autorzy projektów", czyli liczba uczniów szkoły, którzy ukończyli swój projekt społeczny, tj. zostali finalistami olimpiady, odniesiona do liczby uczniów w szkole. Po drugie, brano pod uwagę jakość projektów, czyli średnią liczbę punktów zespołu z danej szkoły, zdobytych podczas realizacji projektu. Zespoły zdobywały punkty m.in. za liczbę tych, którzy odnieśli korzyść z projektu, za ambitne i profesjonalne planowanie, za pozyskanie partnerów i finansowania czy uzyskaną liczbę wzmianek medialnych o inicjatywie.

W minionym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły zgłosili do konkursu dwa realizowane przez siebie projekty:

SeniorIT@ info

oraz

Sound’N Crew  info

Informujemy z radością, że wśród wyróżnionych znalazły się szkoły z naszego miasta, zajmując nastepujące lokaty:

12 miejsce - Liceum Ogólnokształcace nr V

15 miejsce - III Liceum Ogólnokształcace z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego

82 miejsce - Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Edukacji SOKRATES

94 miejsce - Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

116 miejsce - IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN

124 miejsce - I Liceum Ogólnoksztłcące im. M. Kopernika.

Gratulujemy wszystkim szkołom aktywnych i kreatywnych uczniów!

 

W tym roku szkolnym fundacja Social Wolves organizuje kolejną edycję interdyscyplinarnej olimpiady. Od 3 października będzie się można zgłaszać z pomysłami drogą internetową przez portal. W czerwcu 2017 r. – rozstrzygnięcie. Każdy, kto ukończy projekt, zostaje finalistą Zwolnionych z Teorii i otrzymuje rozpoznawany na całym świecie certyfikat z zarządzania projektami PMI R.E.P.

Więcej informacji znajduje się tutaj