Miejska Licealiada Młodzieży Szkolnej

Od wielu lat prowadzone jest w naszym mieście współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych. Ma ono formę Miejskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej. W roku szkolnym 2015/2016 nasze dziewczęta zajęły w tym trudnym współzawodnictwie I miejsce, a chłopcy II miejsce.

W Licealiadzie brane są pod uwagę nie tylko wyniki z poszczególnych konkurencji, ale także liczba i różnorodność dyscyplin sportowych, w których rozgrywkach młodzież brała udział.

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom wychowania fizycznego, którzy zachęcali, mobilizowali i przygotowywali uczniów do startu w tym współzawodnictwie.

Uroczystość wręczenia pucharów i dyplomów odbyła się 20 czerwca 2016r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej.