WYNIKI MATUR 2021

UWAGA!

Zaświadczenia o wynikach matur będzie można odebrać w poniedziałek 5 lipca od godziny 12.00 do 14.00 w sali 17 w budynku III LO . W pozostałe dni w godzinach pracy sekretariatu.

Odbiór zaświadczeń przez osoby trzecie możliwy jest tylko za okazaniem potwierdzonego upoważnienia.