Wybór klas

ROK SZKOLNY 2018/2019


Klasa A / matematyczno-fizyczno-informatyczna

:: z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką
:: z językamiangielskim i drugim językiem do wyboru (niemieckifrancuskiwłoski).

 

Przewidujemy możliwość zorganizowania nauki takich przedmiotów uzupełniających jak analiza matematyczna z elementami matematyki wyższejrysunek dla architektów i język angielski techniczny. Zorganizowanie takich zajęć będzie możliwe wtedy, gdy zdecyduje się na nie odpowiednio duża grupa uczniów.

Nauka drugiego języka obcego będzie zorganizowana według zasad określonych w regulaminie rekrutacji.
Intencją zaproponowania nauki w tym oddziale jest przygotowanie uczniów do kontynuacji kształcenia na kierunkach technicznych wszystkich specjalności: od architektury, przez budownictwo, informatykę, telekomunikację itp., po zarządzanie procesami produkcji.

Takie kierunki kształcenia dają obecnie największą szansę znalezienia ciekawej pracy i stabilnego zatrudnienia.

 


 

 Klasa B / biologiczno-chemiczno-matematyczna

:: z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką
:: z językami: angielskim, drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski).

 

Nauka drugiego języka obcego będzie zorganizowana według zasad określonych w regulaminie rekrutacji.

Intencją zaproponowania nauki w tym oddziale jest przygotowanie uczniów do kontynuacji kształcenia na kierunkach medycznych i przyrodniczych wszystkich specjalności: od analityki medycznej, przez biologię, chemię, biotechnologię, medycynę, pielęgniarstwo, po ochronę środowiska. Takie kierunki kształcenia cieszą się obecnie dużą popularnością i dają szansę na zdobycie ciekawego zawodu. 
Dzięki wzmocnieniu oddziału matematyką możliwości wyboru kierunku studiów stają się jeszcze szersze
, a szanse uzyskania interesującego zawodu znacząco wzrastają.

Argumentem za wprowadzeniem rozszerzonej matematyki jest decyzja licznych uczelni medycznych o uwzględnianiu wyników egzaminu maturalnego z matematyki podczas rekrutacji.

 


 

Klasa C / humanistyczna-DWUJĘZYCZNA

:: z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie
 :: z językami: angielskim, drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski).

 

Dla uczniów tego oddziału przygotowano w ofercie znacznie rozszerzony język angielski (6 godzin intensywnej nauki w pierwszej klasie). Dodatkowo minimum dwa przedmioty z puli:  historia, przedsiębiorczość, informatyka, matematyka i biologia, będą w części prowadzone w tym języku.

Uczniowie tego oddziału, po zakończeniu I semestru klasy pierwszej, będą mogli zdecydować, jaki przedmiot, poza zaplanowaną zgodnie z zasadami przyrodą, chcieliby realizować jako przedmiot uzupełniający od klasy drugiej. W ramach uzupełnienia uczniowie będą mogli wybrać zajęcia z podstaw filozofii, podstaw historii sztuki czy podstaw języka łacińskiego dla humanistów, co umożliwi ciekawsze przygotowanie do studiowania, a później wykonywania zawodów związanych z kierunkami humanistycznymi wszelkich specjalności- także w instytucjach międzynarodowych. Zorganizowanie takich zajęć będzie możliwe wtedy, gdy zdecyduje się na nie odpowiednio duża grupa uczniów.

W tym oddziale będzie również zwiększona ilość godzin drugiego języka obcego (do wyboru niemiecki, włoski, francuski)- zorganizowana według zasad określonych w regulaminie rekrutacji.

 Intencją zaproponowania nauki w tym oddziale jest przygotowanie uczniów do kontynuacji kształcenia na kierunkach humanistycznych wszystkich specjalności: od filozofii, filologii, psychologii po prawo.

Takie kierunki kształcenia cieszą się wciąż dużą popularnością.

Kandydaci do oddziału humanistycznego-dwujęzycznego, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz laureaci i finaliści Konkursu Języka Angielskiego dla gimnazjów organizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego są ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO TESTU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH. (Rejestracja przy naborze do części oddziału bez egzaminu).

Pozostali kandydaci do oddziału dwujęzycznego, są zobowiązani do przystąpienia do testu kompetencji językowych. (Rejestracja przy naborze do części oddziału z egzaminem).

 


 

Klasa D / biologiczno-chemiczna

:: z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim
:: z językami: angielskim i drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski).

 

Intencją zaproponowania nauki w tym oddziale jest przygotowanie uczniów do kontynuacji kształcenia na kierunkach medycznych i przyrodniczych wszystkich specjalności: od analityki medycznej, przez biologię, chemię, biotechnologię, medycynę, pielęgniarstwo, po ochronę środowiska. Rozszerzony język angielski daje szerokie możliwości studiowania także za granicą.


 


 

Klasa E / ekonomiczno-techniczna

:: z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim,
:: z językami: angielskim i drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski).

 

W tym oddziale będzie zwiększona ilość godzin drugiego języka obcego (do wyboru niemiecki, włoski, francuski). Nauka drugiego języka obcego będzie zorganizowana według zasad określonych w regulaminie rekrutacji.

Intencją zaproponowania nauki w tym oddziale jest przygotowanie uczniów do kontynuacji kształcenia na kierunkach technicznych i ekonomicznych wszystkich specjalności: od architektury, przez bankowość i finanse, europeistykę, gospodarkę przestrzenną, międzynarodowe stosunki gospodarcze, marketing itp., po zarządzanie procesami produkcji.

Takie kierunki kształcenia dają obecnie sporą szansę znalezienia ciekawej pracy i stabilnego zatrudnienia.