Świąteczna zbiórka żywności

W dniach 4-6 grudnia 2015r. odbyła się na terenie naszego miasta Świąteczna Zbiórka Żywności.

Prowadzona była przez wolontariuszy współpracujących z Fundacją Aktywności Społecznej Złote Łany, wśród których najliczniejszą grupę stanowili uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego. Zebrano niemal 5 ton żywności!

Fundacja przesłała podziekowanie, które zamieszczamy poniżej.

Dziekuję wszystkim uczniom, którzy wykazali się wrażliwym sercem i poświęcili swój czas, by czyjeś Święta były radośniejsze!