Święto Komisji Edukacji Narodowej

bukiet-kwiatow


Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Z okazji Państwa Święta, w imieniu wszystkich uczniów III LO, pragnęlibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia szczęścia i pomyślności, zadowolenia z wykonywanej pracy oraz nas - uczniów. Życzymy wytrwałości i cierpliwości oraz radości z każdego szkolnego dnia.

Z całego serca dziękujemy również za wszelką pracę, którą wkładają Państwo w naszą naukę i wychowanie, w przygotowanie do dorosłego życia.

Serdecznie dziękujemy!


// Samorząd Uczniowski III LO