Ranking szkół ponadgimnazjalnych 2017

Jak co roku, od 19 lat, w styczniu ogłaszane są przez PERSPEKTYWY wyniki rankingu szkół ponadgimnazjalnych w kategorii liceów ogólnokształcących i techników. W odniesieniu do liceów ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w „nowej formule” w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

W rankingu zostały uwzględnione również wyniki 44 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016 oraz 12 Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjlanych. .

Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

W tegorocznym rankingu znalazły się, jak co roku, licea z naszego miasta zajmując następujące lokaty:

V Liceum Ogólnokształcące- 26 miejsce w kraju i drugie miejsce w województwoie śląskim ( 31 miejsce w podrankingu maturalnym i 35- w olimpijskim);

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika- 82 miejsce w kraju i 6 w województwie śląskim;

LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego- 86 miejsce w kraju i 8 w województwie śląskim;

III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego- 104 miejsce w kraju i 9 w województwie śląskim;

LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja- 188 miejsce w kraju i 23 w województwie śląskim;

LO Zgromadzenia Córek Bożej Miłości- 201 miejsce w kraju i 26 w województwie śląskim;

Dwujęzyczne LO im. W. Kopalińskiego- 236 miejsce w kraju i 32 w województwie śląskim;

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN- 500+ miejsce w kraju i 56 w województwie śląskim;

VIII LO im. Hanny Chrzanowskiej-500+ miejsce w kraju i 70 w województwie śląskim;

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka- 500+ miejsce w kraju i 93 w województwie śląskim;

Wszystkim nauczycielom i uczniom wyróżnionych szkół gratulujemy wyników, które zostały nagrodzone pozycją w rankingu!

więcej informacji znajduje się tutaj