Przemiany Fazowe spotkania w ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim

Przemiany Fazowe spotkania w ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim.

12 grudnia 2016 roku po raz kolejny odwiedziła nas Pani dr hab. Marzena Dzida, Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Uniwersytetu Śląskiego. Tym razem tematem wykładu były Przemiany Fazowe.

Jak sam tytuł wskazuje, hasłem przewodnim było pojęcie fazy, części układu o nieustannie zmiennej wartości. Zostały nam przedstawione diagramy fazowe dwutlenku węgla oraz wody, a także równanie Clausiusa-Clapeyrona, za pomocą którego możemy określić fazę danej substancji w określonych warunkach. Zaznajomiliśmy się również z efektem cieplnym reakcji - efektem entalpowym i entropicznym, który był porównany do tworzącego się w naszych pokojach bałaganu. Przyswoiliśmy także prawo Hessa dzięki porównaniu do lotów samolotowych. Pani dr Dzida uzmysłowiła nam sekret chodzenia po rozżarzonym węglu - służy do tego wyłącznie węgiel drzewny oraz mokre stopy. Okazuje się, że właściwości fazowe wody umożliwiają nam nawet jazdę na łyżwach, ostre brzytwy wywierają bowiem ciśnienie na lód, który zaczyna się topić, a wynikiem tego jest możliwość ślizgania. Zagadka, dlaczego jest cieplej pod prysznicem niż po wyjściu też została rozwikłana - woda osadza się na ściankach prysznica i zaczynając się skraplać wyzwala dużą ilość energii.
Po półtoragodzinnym wykładzie, czworo studentów należących do Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Śląskiego, którego opiekunem jest dr Dzida, poprowadziło warsztaty laboratoryjne. Ustawione zostały cztery stanowiska i na pierwszym badaliśmy odczyn roztworów substancji, które znajdują się w naszym domu. Na drugim wytrącaliśmy osady: Cu(OH)2, AgCl, K3[Fe(SCN)] – tzw. sztucznej krwi, oraz osady powstałe w wyniku reakcji FeCl3 ze spirytusem salicylowym. Na trzecim badaliśmy zmianę zabarwienia KMnO4 pod wpływem różnego środowiska. Natomiast na czwartym stanowisku obserwowaliśmy zmianę koloru dichromianu (VI) potasu pod wpływem różnych środowisk. Na sam koniec odbył się mały pokaz m.in. katalitycznego rozkładu H2O2 oraz samozapłonu C3H5(OH)3. Wszyscy byliśmy uzeczeni fachowością i profesjonalizmem Pani dr Dzidy oraz jej studentów i mamy nadzieję na kolejną dawkę wiedzy już wkrótce.