UWAGA KANDYDACI DO III LO z OD!

UWAGA!

WIELKA SZANSA DLA KANDYDATÓW DO

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO POCHODZĄCYCH Z MIEJSCOWOŚCI DO 30 TYS. MIESZKAŃCÓW!

 

Ufundujemy Ci naukę w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. S. Żeromskiego w
Bielsku – Białej 

Od 15 lutego do końca marca masz czas, by starać się o kompleksowe stypendium "Marzenie o Nauce", umożliwiające edukację w naszym Liceum. Dzięki możliwościom, które daje Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC, we współpracy z naszą szkołą - możesz uczyć się i mieszkać w Bielsku - Białej za darmo.

W bieżącym roku szkolnym do naszego Liceum uczęszcza czworo stypendystów  EFC.

O stypendium "Marzenie o Nauce" mogą ubiegać się uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, pochodzący z miejscowości zamieszkanych do 30 tysięcy mieszkańców, którzy ukończyli pierwszy semestr nauki ze średnią ocen min. 4,5 (bądź mają tytuł finalisty lub laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego). Średni dochód na osobę w rodzinie kandydata musi wynosić poniżej 900 zł netto/miesięcznie. Kandydat musi także pomyślnie przejść rekrutację do naszego Liceum.

EFC finansuje swoim Stypendystom zakwaterowanie, wyżywienie, pomoce naukowe, możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe, warsztaty oraz wyjazdy zimowe i letnie. Stypendyści mieszkają w Bursie przy ulicy Starobielskiej.

Zgłoszenia do programu można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.efc.edu.pl.   Ostateczny termin upływa 31 marca br. ! Wyniki pierwszej fazy naboru będą znane w drugiej połowie kwietnia. W ramach drugiego etapu rekrutacji kandydat odbywa rozmowę kwalifikacyjną z Regionalnym Koordynatorem EFC.

 

Skorzystaj z szansy - dołącz do grona uczniów III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej!